O Portugués Esquecido - Ciberdúvidas da Língua Portuguesa
O Portugués Esquecido
O Galego e os Dialectos Portugueses Setentrionais
Edicións Laiovento, 2022 1K   
Por Carlos Rocha