O topónimo Castelo de Bode - Ciberdúvidas da Língua Portuguesa
O topónimo Castelo de Bode
Antonio Trinca Consultor Paco De Arcos, Portugal 849
Carlos Rocha