Sobre a forma do topónimo Dacar - Ciberdúvidas da Língua Portuguesa
Sobre a forma do topónimo Dacar
João Carlos Araújo Lisboa, Portugal 7K
Carlos Rocha